• FA工业自动化设备零配件&方案一站式服务平台!

  匹士克接头 PPD系列

  T型侧三通型号:? ? ? PD4-M5 ? ? ?PD4-01 ? ? ?PD4-02 ? ? ?PD4-03? ? ? PD6-M5 ? ? ?PD6-01 ? ? ?PD6-02 &n

  在线报价 技术咨询

  T型侧三通

  型号:

        PD4-M5      PD4-01      PD4-02      PD4-03

        PD6-M5      PD6-01      PD6-02      PD6-03

        PD8-M5      PD8-01      PD8-02      PD8-03      PD8-04

        PD10-01     PD10-02     PD10-03   PD10-04

        PD12-01     PD12-02     PD12-03   PD12-04

        PD14-03     PD14-04    

        PD16-03     PD16-04     PD16-06

  服 务 热 线 :

  136 4147 5149
  136 3161 1135


  服 务 QQ: 3547726627 咨询时间:9:00 ~ 17:00

  您 也 可 以 拨 打 : 0755-23018388

  服 务 时 间: 7 x 24 小 时

  彩票开奖app